به منظور سنجش میزان رضایتمندی مراجعین و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود بخش نظرسنجی برای شما عزیزان قرار داده ایم، نتایج این نظرسنجی بصورت کلی در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت. خواهشمندیم باارسال نظر خود در رابطه با مرکز ، ما را در خدمتگزاری بیشتر یاری کنید.