در این واحد به بیماران مراجعه‌کننده از سطح استان و استان‌های همجوار که مشکل تشخیصی دارند با حضور جمعی از استادان دانشگاه به بیمار مشاوره علمی داده می‌شود.